50. KI TAWO / GDY WEJDZIESZ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 26:1 do 29:8
Czytanie z Haftory: Księga Jehoszua od 60:1 do 60:22
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 7:30 do 7:36
Czytanie z Brit Chadasza: List do Efezjan od 1:3 do 1:6
Czytanie z Brit Chadasza: Objawienie od 21:10 do 21:27

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

5 Mojżeszowa od 26:1 do 29:8
{{svg_share_icon}}
Księga Jehoszua od 60:1 do 60:22
{{svg_share_icon}}
Dzieje apostolskie od 7:30 do 7:36
{{svg_share_icon}}
List do Efezjan od 1:3 do 1:6
{{svg_share_icon}}
Objawienie od 21:10 do 21:27
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły