5. CHAJE SARA / ŻYCIE SARY

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 23:1 do 25:18
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 4:1 do 5:14
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 15:50 do 15:58

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 23:1 do 25:18
{{svg_share_icon}}
Księga 1 Królów od 4:1 do 5:14
{{svg_share_icon}}
1 list do Koryntian od 15:50 do 15:58
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły