44. DEWARIM / SŁOWA

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 1:1 do 3:22
Czytanie z Haftory: Księga Jeszajahu od 1:1 do 1:31
Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 9:1 do 9:21

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

5 Mojżeszowa od 1:1 do 3:22
{{svg_share_icon}}
Księga Jeszajahu od 1:1 do 1:31
{{svg_share_icon}}
Dzieje apostolskie od 9:1 do 9:21
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły