4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 18:1 do 22:24
Czytanie z Haftory: Księga 2 Królów od 4:1 do 4:37
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Łukasza od 1:26 do 1:38
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Łukasza od 24:36 do 24:53
Czytanie z Brit Chadasza: 2 list Piotra od 2:4 do 2:11

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 18:1 do 22:24
{{svg_share_icon}}
Księga 2 Królów od 4:1 do 4:37
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Łukasza od 1:26 do 1:38
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Łukasza od 24:36 do 24:53
{{svg_share_icon}}
2 list Piotra od 2:4 do 2:11
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły