24. WAJIKRA / I ZAWOŁAŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 1:1 do 6:7
Czytanie z Haftory: Księga Jeszajahu od 42:21 do 44:23
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 10:1 do 10:18
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 13:10 do 13:16

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

3 Mojżeszowa od 1:1 do 6:7
{{svg_share_icon}}
Księga Jeszajahu od 43:21 do 44:23
{{svg_share_icon}}
List do Hebrajczyków od 10:1 do 10:18
{{svg_share_icon}}
List do Hebrajczyków od 13:10 do 13:16
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły