23. PEKUDEI / RZECZY POLICZONE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 38:21 do 40:38
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 7:51 do 8:21
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 3:16 do 3:17
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 13:8 do 13:16

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 38:21 do 40:38
{{svg_share_icon}}
Księga 1 Królów od 7:51 do 8:21
{{svg_share_icon}}
1 list do Koryntian od 3:16 do 3:17
{{svg_share_icon}}
List do Hebrajczyków od 13:8 do 13:16
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły