22. WAJECHEL / I ZGROMADZIŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 35:1 do 38:20
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 7:13 do 7:26
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 7:40 do 7:50
Czytanie z Brit Chadasza: 2 list do Koryntian od 9:6 do 9:11
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 3:11 do 3:17

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 35:1 do 38:20
{{svg_share_icon}}
Księga 1 Królów od 7:13 do 7:26
{{svg_share_icon}}
Księga 1 Królów od 7:40 do 7:50
{{svg_share_icon}}
2 list do Koryntian od 9:6 do 9:11
{{svg_share_icon}}
1 list do Koryntian od 3:11 do 3:17
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły