2. NOACH / NOE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 6:9 do 11:32
Czytanie z Haftory: Księga Jeszajahu od 54:1 do 55:5
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list Piotra od 3:18 do 3:22
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 24:36 do 24:46

Ciekawa interpretacja: Dieta Noego – dietą ludzkości.

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 6:9 do 11:32
{{svg_share_icon}}
Księga Jeszajahu od 54:1 do 55:5
{{svg_share_icon}}
1 list Piotra od 3:18 do 3:22
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Mateusza od 24:36 do 24:46
{{svg_share_icon}}
Ciekawa interpretacjaDieta Noego - dietą ludzkości
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły