16. BESZALACH / GDY WYPUŚCISZ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 13:17 do 17:16
Czytanie z Haftory: Księga Sędziów od 4:4 do 5:31
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 6:26 do 6:63
Czytanie z Brit Chadasza: List 1 Koryntian od 10:1 do 10:5

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 13:17 do 17:16
{{svg_share_icon}}
Księga Sędziów od 4:4 do 5:31
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Jana od 6:26 do 6:63
{{svg_share_icon}}
List 1 Koryntian od 10:1 do 10:5
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły