14. WAERA / KTÓRYM SIĘ OBJAWIŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 6:2 do 9:35
Czytanie z Haftory: Księga Ezechiela od 28:25 do 29:21
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 9:14 do 9:33

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

2 Mojżeszowa od 6:2 do 9:35
{{svg_share_icon}}
Księga Ezechiela od 28:25 do 29:21
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 9:14 do 9:33
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły