12. WAJECHI / I ŻYŁ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 47:28 do 50:26
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 2:1 do 2:12
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 11:21 do 11:22
Czytanie z Brit Chadasza: List 1 Piotra od 1:3 do 1:9

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 47:28 do 50:26
{{svg_share_icon}}
Księga 1 Królów od 2:1 do 2:12
{{svg_share_icon}}
List do Hebrajczyków od 11:21 do 11:22
{{svg_share_icon}}
List 1 Piotra od 1:3 do 1:9
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły