11. WAJIGASZ / ZBLIŻYŁ SIĘ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 44:18 do 47:27
Czytanie z Haftory: Księga Ezechiela od 37:15 do 37:28
Czytanie z Brit Chadasza: List do Efezjan od 2:1 do 2:10

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 44:18 do 47:27
{{svg_share_icon}}
Księga Ezechiela od 37:15 do 37:28
{{svg_share_icon}}
List do Efezjan od 2:1 do 2:10
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły