10. MIKEC / I STAŁO SIĘ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 41:1 do 44:17
Czytanie z Haftory: Księga 1 Królewska od 3:15 do 4:1
Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 2:1 do 2:5
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 10:1 do 10:13

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 41:1 do 44:17
{{svg_share_icon}}
Księga 1 Królewska od 3:15 do 4:1
{{svg_share_icon}}
1 list do Koryntian od 2:1 do 2:5
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 10:1 do 10:13
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły