farmakeia

Farmacja G5331 φαρμακεία pharmakeia (far-ma-kei’-a)Nazwa pochodzi z języka greckiego, w którym słowo phármakon oznacza magiczny środek, czyli inaczej lek na różnego rodzaju dolegliwości.Znaczenia słowa farmacja…