6. TOLDOT / POKOLENIE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 25:19 do 28:9
Czytanie z Haftory: Księga Malachiasza od 1:1 do 2:7
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 9:6 do 9:13

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 25:19 do 28:9
{{svg_share_icon}}
Księga Malachiasza od 1:1 do 2:7
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 9:6 do 9:13
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły