40. BALAK / BALAK

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 22:2 do 25:9
Czytanie z Haftory: Księga Micheasza od 5:7 do 6:8
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 11:25 do 11:32

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 22:2 do 25:9
{{svg_share_icon}}
Księga Micheasza od 5:7 do 6:8
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 11:25 do 11:32
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły