39. CHUKAT / USTAWY

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 19:1 do 22:1
Czytanie z Haftory: Księga Sędziów od 11:1 do 11:33
Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 3:10 do 3:21
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 9:11 do 9:28

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 19:1 do 22:1
{{svg_share_icon}}
Księga Sędziów od 11:1 do 11:33
{{svg_share_icon}}
Ewangelia Jana od 3:10 do 3:21
{{svg_share_icon}}
List do Hebrajczyków od 9:11 do 9:28
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły