38. KORACH / KORACH

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 16:1 do 18:32
Czytanie z Haftory: Księga 1 Samuela od 11:14 do 12:25
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 13:1 do 13:8

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 16:1 do 18:32
{{svg_share_icon}}
Księga 1 Samuela od 11:14 do 12:25
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 13:1 do 13:8
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły