37. SZELACH / POŚLIJ

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 13:1 do 15:41
Czytanie z Haftory: Księga Jahoszua/Jozuego od 2:1 do 2:24
Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 3:7 do 3:19

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

4 Mojżeszowa od 13:1 do 15:41
{{svg_share_icon}}
Księga Jahoszua/Jozuego od 2:1 do 2:24
{{svg_share_icon}}
List do Hebrajczyków od 3:7 do 3:19
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły