Prorocy JHWH

Jehoszua - JHWH jest zbawieniem

1 Cytat #1
2 Cytat #2
3 Cytat #3
Cytat #1

Amosa 3:7

7. Lecz JHWH-Pan nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia swym sługom, prorokom.

Cytat #2

Izajasza 42:8-9

8. Jam jest JHWH - to jest Imię moje, a chwały mojej nie oddam innemu ani należnej mi czci - bożyszczom!
9. Oto nastąpiły pierwsze [wydarzenia], a nowe Ja zapowiadam; obwieszczam je wam - zanim zaistnieją.

Cytat #3

Ezechiela 13:2-10

2. Synu człowieczy, prorokuj przeciw wieszczom Izraela, którzy prorokują, i mów do proroków [wieszczących] we własnym imieniu: Słuchajcie słowa JHWH!
3. Tak mówi Pan, JHWH: Biada nikczemnym prorokom, którzy idą za własnym natchnieniem, choć nic nie widzieli.
4. Izraelu, twoi prorocy są jak lisy w ruinach.
5. Nie wstąpiliście na wyłomy [twierdzy] i nie opasaliście murem Domu Izraela, aby ostał się w czasie boju, w dzień JHWH.
6. Mają złudne widzenia i wróżby kłamliwe. Głoszą: Wyrocznia JHWH, a tymczasem JHWH ich nie posłał i spodziewają się, że potwierdzi [ich] słowo.
7. Czyż nie mieliście złudnych widzeń? Nie głosiliście kłamliwych wróżb? Mówicie: Wyrocznia JHWH, a Ja nie przemawiałem.
8. Dlatego tak mówi Pan, JHWH: Ponieważ głosicie rzeczy złudne i widzicie kłamstwo. Ja jestem przeciw wam - wyrocznia Pana, JHWH.
9. Ręka moja będzie przeciw prorokom, mającym złudne widzenia i wróżącym kłamstwo. Nie będą [należeć] do zgromadzenia mojego ludu i nie zostaną wpisani w poczet Domu Izraela. Poznacie, że Ja jestem Pan, JHWH, gdyż nie wejdą do ziemi Izraela
10. dlatego, że zwodzą mój lud mówiąc: Pokój, a nie ma pokoju. [Gdy] on buduje ścianę, to oni pokrywają ją tynkiem.

End