Dzieła WIEKUISTEGO


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

"19. W łatwy sposób przecież mogą poznać Boga - wszak Bóg im się objawił.
20. To bowiem, co było w Nim niewidzialne, mianowicie wieczna Jego [JHWH] moc i bóstwo, stało się od początku świata poznawalne dzięki dziełu stworzenia. Nie mają więc wymówki,
21. gdyż poznali Boga, a nie okazali Mu czci i wdzięczności, jakie są Bogu należne; przeciwnie, stali się niemądrzy w swoich rozważaniach i ciemność otoczyła nierozumne ich serca.
22. Uważając się za mądrych, stali się głupimi."
List do Rzymian 1:19-22 [BP]

Natura naturalnie

10 NAJLEPIEJ Śpiewających Ptaków Polski

20 NAJBARDZIEJ Charakterystycznych Odgłosów Polskich Ptaków

Niezwykłe ODGŁOSY Polskich Zwierząt

Unikatowe Zwierzęta Polskich Tatr TOP 5ŻYRAFA - Zwierzę, Które Nie Może Istnieć!

Jak WYDRA Robi Żywe Spiżarnie z Ryb i Zjada Trujące Ropuchy

NAJPIĘKNIEJ Ubarwione Polskie Zwierzęta
strzałka do góry