Darowizna

Dzięki Waszym darowiznom możemy działać na niwie Pańskiej krzewiąc odwieczną torę WIEKUISTEGO. Szalom

End