Blog


Mesjańska Wspólnota Domowa

Współczesne oddawanie czci bogini NIKE

Współczesne oddawanie czci bogini NIKE

Nike (także Zwycięstwo; gr. Νίκη Níkē, łac. Victoria) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie zwycięstwa, zdobiąca często pomniki upamiętniające słynne zwycięstwa odniesione w bitwach. Przedstawiano ją jako młodą kobietę ze skrzydłami i gałązką oliwną w dłoni. Jest opiekunką sportowców i wojowników.
Jej rzymską odpowiedniczką była Wiktoria.

Kalendarz

Perypetie kalendarza


Dn 7:25 Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu, będzie gnębił świętych Najwyższego, będzie chciał zmienić czasy i prawo, w jego ręce zostaną wydani aż do czasu i czasów, i połowy czasu.

Kto powinien spożywać symbole ciała i krwi Mesjasza

Uczestnictwo w Wieczerzy Paschalnej przymierza Pańskiego

1Koryntian 5:6-13 Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?
7 Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym ciastem, gdyż jesteście ciastem niezakwaszonym. Mesjasz przecież został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Wj 12:21
8 Nie świętujmy więc, używając starego zakwasu, a także zakwasu złości i przewrotności, ale w niezakwaszonej czystości i prawdzie.
9 Napisałem wam w liście, abyście nie zadawali się z rozpustnikami.
10 Nie miałem na myśli w ogóle rozpustników tego świata, chciwych, zdzierców czy też bałwochwalców, bo wtedy musielibyście porzucić ten świat.
11 Teraz jednak napisałem wam, abyście nie zadawali się z takim, który nazywa siebie bratem, a jest rozpustnikiem lub chciwcem albo bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem czy zdziercą. Z takim nawet nie zasiadajcie do wspólnego stołu.
12 Ja nie zamierzam sądzić tych spoza wspólnoty. Wy sądźcie tylko tych, którzy do was należą.
13 Tych spoza wspólnoty osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.


strzałka do góry