3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIE

Parsze wg. Melchizedecha

Parsze Pana naszego Jahoshua HaMashijah,
króla i kapłana na wzór Melchizedecha
zaczynają się w pierwszy szabat/sobota po święcie pięćdziesiątnicy/szawuot.

Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tora)
w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora)
i z pism II Przymierza (Brit Chadasza).

Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem szabatu/sobota.

Parsza

Czytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 12:1 do 17:27
Czytanie z Haftory: Księga Jeszajahu od 40:27 do 41:16
Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 4:1 do 4:25
Czytanie z Brit Chadasza: List do Galacjan od 3:1 do 3:12

Ciekawa interpretacja: 

Lektor audio z Biblii Tysiąclecia.

1 Mojżeszowa od 12:1 do 17:27
{{svg_share_icon}}
Księga Jeszajahu od 40:27 do 41:16
{{svg_share_icon}}
List do Rzymian od 4:1 do 4:25
{{svg_share_icon}}
List do Galacjan od 3:1 do 3:12
{{svg_share_icon}}
Niektóre strony są jeszcze w budowie

Powiązane Artykuły