Wezot Haberakha


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

54 WEZOT HABERAKHA / OTO BŁOGOSŁAWIEŃSTWOCzytanie z Tory: 5 Mojżeszowa od 33:1 do 34:12


Czytanie z Haftory: Księga Jozuego od 1:1 do 1:18


Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Tesaloniczan od 5:1 do 5:11


Czytanie z Brit Chadasza: Objawienie od 22:1 do 22:5


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Dewarim / דברים


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 44. DEWARIM / SŁOWA
 • 45. WAETCHANAN / I PROSIŁEM
 • 46. EKEW / JEŚLI
 • 47. REEH / PATRZ OTO
 • 48. SZOFETIM / SĘDZIOWIE
 • 49. KI TECE / KIEDY WYJDZIESZ
 • 50. KI TAWO / GDY WEJDZIESZ
 • 51. NICAWIM / STOICIE
 • 52. WAJELECH / POSZEDŁ
 • 53. HAAZINU / SŁUCHAJCIE
 • 54. WEZOT HABERAKHA / OTO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO • strzałka do góry