Wajiszlach


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁCzytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 32:4 do 36:43


Czytanie z Haftory: Księga Abdiasza od 1:1 do 1:21


Czytanie z Haftory: Księga Ozeasza od 11:7 do 12:12


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 26:36 do 26:46


Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 11:11 do 11:20


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bereszit / בְּרֵאשׁית


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 1. BERESZIT / NA POCZĄTKU
 • 2. NOAH / NOE
 • 3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIE
 • 4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘ
 • 5. CHAJE SARA / ŻYCIE SARY
 • 6. TOLDOT / POKOLENIE
 • 7. WAJECE / WYSZEDŁ
 • 8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁ
 • 9. WAJESZEW / I OSIEDLIŁ SIĘ
 • 10. MIKEC / I STAŁO SIĘ
 • 11. WAJIGASZ / ZBLIŻYŁ SIĘ
 • 12. WAJECHI / I ŻYŁ • strzałka do góry