Wajera


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘCzytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 18:1 do 22:24


Czytanie z Haftory: Księga 2 Królów od 4:1 do 4:37


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Łukasza od 1:26 do 1:38


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Łukasza od 24:36 do 24:53


Czytanie z Brit Chadasza: 2 list Piotra od 2:4 do 2:11


Lektor audio z Biblii TysiącleciaCiekawa interpretacja: Apokalipsa 20:6 "Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu..."


Parsze Bereszit / בְּרֵאשׁית


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 1. BERESZIT / NA POCZĄTKU
 • 2. NOAH / NOE
 • 3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIE
 • 4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘ
 • 5. CHAJE SARA / ŻYCIE SARY
 • 6. TOLDOT / POKOLENIE
 • 7. WAJECE / WYSZEDŁ
 • 8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁ
 • 9. WAJESZEW / I OSIEDLIŁ SIĘ
 • 10. MIKEC / I STAŁO SIĘ
 • 11. WAJIGASZ / ZBLIŻYŁ SIĘ
 • 12. WAJECHI / I ŻYŁ • strzałka do góry