Wajechi


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

12. WAJECHI / I ŻYŁCzytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 47:28 do 50:26


Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 2:1 do 2:12


Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 11:21 do 11:22


Czytanie z Brit Chadasza: List 1 Piotra od 1:3 do 1:9


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bereszit / בְּרֵאשׁית


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 1. BERESZIT / NA POCZĄTKU
 • 2. NOAH / NOE
 • 3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIE
 • 4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘ
 • 5. CHAJE SARA / ŻYCIE SARY
 • 6. TOLDOT / POKOLENIE
 • 7. WAJECE / WYSZEDŁ
 • 8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁ
 • 9. WAJESZEW / I OSIEDLIŁ SIĘ
 • 10. MIKEC / I STAŁO SIĘ
 • 11. WAJIGASZ / ZBLIŻYŁ SIĘ
 • 12. WAJECHI / I ŻYŁ • strzałka do góry