Waetchanan


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

45. WAETCHANAN / I PROSIŁEMCzytanie Tory: 5 Mojżeszowa od 3:23 do 7:11


Czytanie z Haftory: Księga Izajasza od 40:1 do 40:31


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 23:31 do 23:39


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Marka od 12:28 do 12:40


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Dewarim / דברים


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 44. DEWARIM / SŁOWA
 • 45. WAETCHANAN / I PROSIŁEM
 • 46. EKEW / JEŚLI
 • 47. REEH / PATRZ OTO
 • 48. SZOFETIM / SĘDZIOWIE
 • 49. KI TECE / KIEDY WYJDZIESZ
 • 50. KI TAWO / GDY WEJDZIESZ
 • 51. NICAWIM / STOICIE
 • 52. WAJELECH / POSZEDŁ
 • 53. HAAZINU / SŁUCHAJCIE
 • 54. WEZOT HABERAKHA / OTO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO • strzałka do góry