Szofetim


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

48 SZOFETIM / SĘDZIOWIECzytanie Tory: 5 Mojżeszowa od 16:18 do 21:9


Czytanie z Haftory: Księga Izajasza od 51:12 do 52:12


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 1:19 do 1:27


Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 3:22 do 3:23


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Dewarim / דברים


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 44. DEWARIM / SŁOWA
 • 45. WAETCHANAN / I PROSIŁEM
 • 46. EKEW / JEŚLI
 • 47. REEH / PATRZ OTO
 • 48. SZOFETIM / SĘDZIOWIE
 • 49. KI TECE / KIEDY WYJDZIESZ
 • 50. KI TAWO / GDY WEJDZIESZ
 • 51. NICAWIM / STOICIE
 • 52. WAJELECH / POSZEDŁ
 • 53. HAAZINU / SŁUCHAJCIE
 • 54. WEZOT HABERAKHA / OTO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO • strzałka do góry