Święto Tygodni


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Szawuot / Święto Tygodni / Pięćdziesiątnica - zawsze powinna być tego samego dnia co astronomiczna 1 kwadra księżyca w 3 miesiącu"15. Od drugiego dnia szabatu, tj. od dnia, w którym przynieśliście snop na obrzęd kołysania, obliczycie sobie siedem pełnych tygodni.
16. Do dnia następującego po siódmym tygodniu obliczycie zatem pięćdziesiąt dni. Wtedy złożycie dla JHWH nową ofiarę z pokarmów"

"21. W tym samym dniu ogłoście, aby odbyło się u was święte zgromadzenie. Nie wykonujcie żadnej pracy służebnej. Będzie to wieczystym prawem dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach."
3 Mojżeszowa 23:15-16, 21 [B.Poznańska]
"14. Trzy razy do roku masz obchodzić święto na moją cześć.
15. Będziesz więc zachowywał Święto Przaśników. Przez siedem dni będziesz się posilał przaśnymi chlebami, jak ci to nakazałem, w wyznaczonym okresie miesiąca Abib; w tym [miesiącu] bowiem wyszedłeś z Egiptu. Ale nie wolno pokazywać się przed moim obliczem z pustymi rękoma.
16. A potem Święto Żniw [Szawuot], pierwocin twojej pracy; tego, co wysiałeś na polu. Na koniec Święto Zbiorów u schyłku roku, kiedy zbierzesz z pola plony swej pracy. 17. Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni mają się stawić przed obliczem Pana, JHWH."
2 Mojżeszowa 23:14-17 [B.Poznańska]
"1. W dniu Pięćdziesiątnicy [Szawuot] znowu wszyscy się razem tam zebrali.
2. Aż tu nagle powstał szum z nieba, jakby zerwał się gwałtowny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali.
3. Wtedy zobaczyli, że nad głowami każdego z nich pojawiły się jakby języki ognia.
4. A Duch Święty napełnił ich wszystkich, i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch dawał.
5. Znajdowali się wówczas w Jerozolimie mieszkańcy Judei i ludzie pobożni ze wszystkich narodowości.
6. Narastająca wrzawa ściągnęła mnóstwo ludzi, których zaskoczyło to, że każdy z nich słyszał, jak mówili w jego ojczystym języku.
7. Zaskoczeni ze zdziwieniem pytali: "Czyż ci wszyscy, którzy rozprawiają, nie są Galilejczykami?
8. Jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swoją rodzimą mowę?
9. My Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu, Azji,
10. Frygii i Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej koło Cyreny i pielgrzymi z Rzymu,
11. Żydzi i prozelici, mieszkańcy Krety i Arabowie, słyszymy, jak oni mówią w naszych językach o niezwykłych dziełach Bożych".
12. Byli tym wszyscy zaskoczeni i oszołomieni, pytając jeden drugiego: "Co to znaczy?"
13. Niektórzy szydzili i mówili: "Upili się młodym winem".
14. Piotr, w otoczeniu Jedenastu, zabrał głos: "Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy! Słuchajcie, co wam powiem, a dowiecie się,
15. że oni nie są pijani, jak wy sądzicie, przecież to jest dopiero trzecia godzina dnia,
16. ale to się właśnie spełnia przepowiednia proroka Joela:
17. "Tak będzie, mówi Bóg. W ostatnich dniach ześlę Ducha mego na każdego człowieka, synowie i córki wasze mówić będą z natchnienie Bożego, młodzież wasza mieć będzie widzenia, a starsi sny mieć będą.
18. W tym też czasie ześlę Ducha mego na niewolników i niewolnice, którzy będą również mówić z natchnienia Bożego.
19. Ukażę takie rzeczy dziwne na niebie, na ziemi zaś znaki z krwi, ognia i dymu.
20. Słońce się zaćmi, a księżyc stanie się czerwony jak krew, zanim nadejdzie dzień Pański wielki i wspaniały.
21. A zbawiony zostanie każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego""
Dzieje apostolskie 2:1-21 [B.Poznańska]
"16 Albowiem Paweł postanowił był minąć Ephez, aby mu się nie stało omieszkanie jakie w Azyi; bo się kwapił, jeźliby można rzecz była, aby dzień Pięćdziesiątnice obchodził w Jeruzalem. "
Dzieje apostolskie 20:16 [B.Wójka]

Zalecane czytanie:
Księga Wyjścia 19:1 do 24:18
Dzieje apostolskie 2:1-47

Psalm 119Ciekawa interpretacja: 1. SzawuotCiekawa interpretacja: 2. Szawuot - 5 Mojżeszowa 16:10 "I będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Boga Twego"
strzałka do góry