Polikarp list do Filipian


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice
"21. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie"
1 Tesaloniczan 5:21


[Zobacz - Polikarp ze Smyrny list do Filipian.pdf]Pobierz audio - List Polikarpa do filipian.mp3
strzałka do góry