Nauczanie


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

"8. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
9. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
10. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie."
1 Koryntian 13:8-10 [BW]

Dlatego nie ze wszystkimi myślami w przedstawionych materiałach możemy się zgodzić [zobacz test na skażenie katolicyzmem],

zatem:
"21. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie."
1 Tesaloniczan 5:21 [BT]
"24. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,
25. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane."
1 list Piotra 1:24-25 [BW]


Zbawienność (z akcentem na problematykę płaskiej Ziemi, i znajomości języków biblijnych), czym jest?; od czego zależy?; co jest zbawienne, a co nie?.Proroctwo w Tygodniu StworzeniaProroctwo na polu

"13 Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą ani nie rozumieją.
14. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: "Będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, będziecie patrzeć, a nie zobaczycie,
15. bo skamieniało serce tego ludu; z trudem słyszeli i przymknęli oczy, aby nie zobaczyli i nie usłyszeli, i nie zrozumieli, i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył".
16. A wasze oczy szczęśliwe, że widzą, i uszy, że słyszą!
17. Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli.
18. Wy zatem słuchajcie przypowieści o siewcy:"
Mateusza 13:13-18 [BP]Zasadzki demonówBabilońskie doktrynyWszystko badajcieParadoks Pawła - część 1 - Czy większość może się mylić?

Paradoks Pawła - część 2 - Paweł, jakiego nie znałeś.

Paradoks Pawła - część 3 - Dlaczego Paweł jest taki trudny do zrozumienia?

Paradoks Pawła - część 5 - List do Rzymian.

Paradoks Pawła - część 5 - Koryntian.

Paradoks Pawła - część 5 - List do Efezjan.

Paradoks Pawła - część 5 - Galacjan.Cedaka znaczy dobroczynność, czyli po żydowsku o jałmużnie.

Pochodzenie I Geneza Starożytnych Pogańskich Świąt Kościoła Katolickiego Film Dokumentalny Lek.

Zniesione (Prawo Boże).Piotr Kefa

1. (Obrona diety) Dieta Noego - dietą ludzkości.

2. (Obrona Diety) Dz 10,15 Co Bóg oczyścił ty nie miej za skalane.

3. (Obrona diety) Mr 7,19 (BT) Tak uznał wszystkie pokarmy za czyste.

4. (Obrona diety) 1 Tm 4,3 Zabraniają przyjmowania pokarmów, które stworzył BÓG.

5. (Obrona diety) Rz 14,14 Nie ma niczego co by było nieczyste.

6. (Obrona diety) Kol 2,16 Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu (...) bądź szabatów.

7. Dieta Boża 1Kor 8,8 A przecież Pokarm nie przybliży nas do...

8. Obrona diety - 1 Kor 10,25 Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając.

(komentarz) Tetragram Imienia Bożego.

Parsza Bo (Idź) 2 Mjż 12,49 Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców.Pismo Święte

Jana 1:1-3 - studium Biblii.

Imiona biblijne w kontekście imienia Chrystusa.

5 zasad faryzeizmu.

Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Starego Testamentu.

Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Nowego Testamentu.

Jezus i nałożnica-Samarytanka.Wykłady

Kryzys Tożsamości.

Hebrajskie Korzenie Naszej Wiary.

Obelisk, Aszery Baala i inne pułapki szatana.Inne

Nie obwiniaj Boga za zło !!

Doskonałe Prawo Boga nawraca, a rozdwojone myślenie niedzielnego chrześcijaństwa zatraca.

Czy apostoł Piotr jest duchową skałą? Biblijna prawda czy duchowe zwiedzenie katolickiego kleru?
strzałka do góry