Naso


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

35. NASO / DODAJCzytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 4:21 do 7:89


Czytanie z Haftory: Księga Sędziów od 13:1 do 13:25


Czytanie z Brit Chadasza: Dzieje apostolskie od 21:13 do 21:26


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bemidbar / במדבר


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 34. BEMIDBAR / NA PUSTYNI
 • 35. NASO / DODAJ
 • 36. BEHAALOTECHA / GDY BĘDZIESZ USTAWIAŁ
 • 37. SZELACH / POŚLIJ
 • 38. KORACH / KORACH
 • 39. CHUKAT / USTAWY
 • 40. BALAK / BALAK
 • 41. PINCHAS / PINCHAS
 • 42. MATTOT / POKOLENIA
 • 43. MASEI / PODRÓŻE • strzałka do góry