Moadim Rosh HaShana


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice
"14. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata;
15. aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak.
16. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią;
18. aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre."
Księga Rodzaju 1:14-18 [BP]
"4. Zadmijcie w róg w dzień nowiu, w dzień pełni księżyca, w dzień naszego święta!
5. Bo takie jest prawo w Izraelu, nakaz Boga Jakuba."
Księga Psalmów 81:4-5 [BP]
"2. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy, będzie on pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: Dnia dziesiątego tego miesiąca niech każdy przygotuje baranka dla rodziny; jednego baranka na dom."
Księga Wyjścia 12:12-13 [BP]strzałka do góry