Mikec


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

10. MIKEC / I STAŁO SIĘCzytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 41:1 do 44:17


Czytanie z Haftory: Księga 1 Królewska od 3:15 do 4:1


Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 2:1 do 2:5


Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 10:1 do 10:13


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bereszit / בְּרֵאשׁית


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 1. BERESZIT / NA POCZĄTKU
 • 2. NOAH / NOE
 • 3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIE
 • 4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘ
 • 5. CHAJE SARA / ŻYCIE SARY
 • 6. TOLDOT / POKOLENIE
 • 7. WAJECE / WYSZEDŁ
 • 8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁ
 • 9. WAJESZEW / I OSIEDLIŁ SIĘ
 • 10. MIKEC / I STAŁO SIĘ
 • 11. WAJIGASZ / ZBLIŻYŁ SIĘ
 • 12. WAJECHI / I ŻYŁ • strzałka do góry