Mecora


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

28. MECORA / TRĘDOWATYCzytanie z Tory: 3 Mojżeszowa od 14:1 do 15:33


Czytanie z Haftory: Księga 2 Królów od 7:1 do 7:20


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 8:1 do 8:17


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Wajikra / ויקרא


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 24. WAJIKRA / I ZAWOŁAŁ
 • 25. CAW / ROZKAŻ
 • 26. SZEMINI / ÓSMY
 • 27. TAZRIJA / POCZĄĆ
 • 28. MECORA / TRĘDOWATY
 • 29. ACHAREI MOT / PO ŚMIERCI
 • 30. KEDOSZIM / ŚWIĘTOŚĆ
 • 31. EMOR / POWIEDZ
 • 32. BEHAR / NA GÓRZE
 • 33. BECHUKOTAI / MOJE PRZEPISY • strzałka do góry