Mattot


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

42. MATTOT / POKOLENIACzytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 30:1 do 32:42


Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 1:1 do 2:3


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Mateusza od 5:33 do 5:37


Lektor audio z Biblii TysiącleciaCiekawa interpretacja: 4 Mojżeszowa 30:3 - Jeżeli mężczyzna złoży Panu ślub.


Parsze Bemidbar / במדבר


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 34. BEMIDBAR / NA PUSTYNI
 • 35. NASO / DODAJ
 • 36. BEHAALOTECHA / GDY BĘDZIESZ USTAWIAŁ
 • 37. SZELACH / POŚLIJ
 • 38. KORACH / KORACH
 • 39. CHUKAT / USTAWY
 • 40. BALAK / BALAK
 • 41. PINCHAS / PINCHAS
 • 42. MATTOT / POKOLENIA
 • 43. MASEI / PODRÓŻE • strzałka do góry