Masei


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

43. MASEI / PODRÓŻECzytanie Tory: 5 Mojżeszowa rozdziały od 33:1 do 36:13


Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza rozdziały od 2:4 do 4:2


Czytanie z Brit Chadasza: List Jakuba od 4:1 do 4:17


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bemidbar / במדבר


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 34. BEMIDBAR / NA PUSTYNI
 • 35. NASO / DODAJ
 • 36. BEHAALOTECHA / GDY BĘDZIESZ USTAWIAŁ
 • 37. SZELACH / POŚLIJ
 • 38. KORACH / KORACH
 • 39. CHUKAT / USTAWY
 • 40. BALAK / BALAK
 • 41. PINCHAS / PINCHAS
 • 42. MATTOT / POKOLENIA
 • 43. MASEI / PODRÓŻE • strzałka do góry