Lech Lecha


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIECzytanie z Tory: 1 Mojżeszowa od 12:1 do 17:27


Czytanie z Haftory: Księga Izajasza od 40:27 do 41:16


Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 4:1 do 4:25


Czytanie z Brit Chadasza: List do Galacjan od 3:1 do 3:12


Lektor audio z Biblii TysiącleciaCiekawa interpretacja: 1 Mojżeszowa 12:3 "I będę błogosławił błogosławiącym..."


Parsze Bereszit / בְּרֵאשׁית


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 1. BERESZIT / NA POCZĄTKU
 • 2. NOAH / NOE
 • 3. LECH LECHA / IDŹ DLA SIEBIE
 • 4. WAJERA / UKAZAŁ SIĘ
 • 5. CHAJE SARA / ŻYCIE SARY
 • 6. TOLDOT / POKOLENIE
 • 7. WAJECE / WYSZEDŁ
 • 8. WAJISZLACH / I WYSŁAŁ
 • 9. WAJESZEW / I OSIEDLIŁ SIĘ
 • 10. MIKEC / I STAŁO SIĘ
 • 11. WAJIGASZ / ZBLIŻYŁ SIĘ
 • 12. WAJECHI / I ŻYŁ • strzałka do góry