Korach


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

38. KORACH / KORACHCzytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 16:1 do 18:32


Czytanie z Haftory: Księga 1 Samuela od 11:14 do 12:25


Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 13:1 do 13:8


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bemidbar / במדבר


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 34. BEMIDBAR / NA PUSTYNI
 • 35. NASO / DODAJ
 • 36. BEHAALOTECHA / GDY BĘDZIESZ USTAWIAŁ
 • 37. SZELACH / POŚLIJ
 • 38. KORACH / KORACH
 • 39. CHUKAT / USTAWY
 • 40. BALAK / BALAK
 • 41. PINCHAS / PINCHAS
 • 42. MATTOT / POKOLENIA
 • 43. MASEI / PODRÓŻE • strzałka do góry