Korach


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

38. KORACH / KORACHCzytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 16:1 do 18:32


Czytanie z Haftory: Księga 1 Samuela od 11:14 do 12:25


Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 13:1 do 13:8


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bemidbar / במדבר


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.strzałka do góry