Ki Tisa


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

21. KI TISA / KIEDY ZBIERZESZ SUMĘCzytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 30:11 do 34:35


Czytanie z Haftory: Księga 1 Królów od 18:1 do 18:39


Czytanie z Brit Chadasza: 1 list do Koryntian od 4:4 do 4:13


Czytanie z Brit Chadasza: 2 list do Koryntian od 3:1 do 3:18


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Szemot / שמות


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 13. SZEMOT / IMIONA
 • 14. WAERA / KTÓRYM SIĘ OBJAWIŁ
 • 15. BO / IDŹ
 • 16. BESZALACH / GDY WYPUŚCISZ
 • 17. JITRO / JETRO
 • 18. MISZPATIM / ROZPORZĄRZENIA
 • 19. TERUMA / PODARUNEK
 • 20. TECAWE / ROZKAŻESZ
 • 21. KI TISA / KIEDY ZBIERZESZ SUMĘ
 • 22. WAJECHEL / I ZGROMADZIŁ
 • 23. PEKUDEI / RZECZY POLICZONE • strzałka do góry