Kalendarz księżycowy


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Kalendarz księżycowy

Rdz 1:13 I tak nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci.
Rdz 1:14 I rzekł Bóg: Niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat!
Rdz 1:15 Niech będą jasnymi światłami na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię. I stało się tak.
Rdz 1:16 Uczynił więc Bóg dwa wielkie, jasne światła: światło większe, aby panem było dnia, i światło mniejsze, by panem było nocy; a także i gwiazdy.
Rdz 1:18 a panując nad dniem i nocą oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to jest dobre.

1 Rosz Chodesz [1 nowy księżyc]
2 Rosz Chodesz [2 nowy księżyc]
3 Rosz Chodesz [3 nowy księżyc]
4 Rosz Chodesz [4 nowy księżyc]
5 Rosz Chodesz [5 nowy księżyc]
6 Rosz Chodesz [6 nowy księżyc]
7 Rosz Chodesz [7 nowy księżyc]
8 Rosz Chodesz [8 nowy księżyc]
9 Rosz Chodesz [9 nowy księżyc]
10 Rosz Chodesz [10 nowy księżyc]
11 Rosz Chodesz [11 nowy księżyc]
12 Rosz Chodesz [12 nowy księżyc]
13 Rosz Chodesz [13 nowy księżyc]strzałka do góry