Ekew


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

46 EKEW / JEŚLI ALBO PIĘTA?Czytanie Tory: 5 Mojżeszowa od 7:12 do 11:25


Czytanie z Haftory: Księga Izajasza od 49:14 do 51:3


Czytanie z Brit Chadasza: List do Rzymian od 8:31 do 8:39


Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 11:8 do 11:13


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Dewarim / דברים


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 44. DEWARIM / SŁOWA
 • 45. WAETCHANAN / I PROSIŁEM
 • 46. EKEW / JEŚLI
 • 47. REEH / PATRZ OTO
 • 48. SZOFETIM / SĘDZIOWIE
 • 49. KI TECE / KIEDY WYJDZIESZ
 • 50. KI TAWO / GDY WEJDZIESZ
 • 51. NICAWIM / STOICIE
 • 52. WAJELECH / POSZEDŁ
 • 53. HAAZINU / SŁUCHAJCIE
 • 54. WEZOT HABERAKHA / OTO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO • strzałka do góry