Czy Jezus jest Bogiem i Stwórcą?


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

Przedstawione materiały zaczerpnięte z serwisu YouTube z myślą poniższych wersów:

"8. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
9. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
10. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie."
1 Koryntian 13:8-10 [BW]

Dlatego nie ze wszystkimi myślami w przedstawionych materiałach możemy się zgodzić [zobacz test na skażenie katolicyzmem],

zatem:
"21. Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie."
1 Tesaloniczan 5:21 [BT]
"24. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,
25. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane."
1 list Piotra 1:24-25 [BW]
"2. Jam jest Jahwe, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3. Nie będziesz miał żadnych innych bogów oprócz mnie."
2 Mojżeszowa 20:2-3
"35. Tyś to oglądał, abyś pojął, że Jahwe jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
36. Z nieba dał ci słyszeć swój głos, by cię napominać, a na ziemi pokazał ci swój wielki ogień; to spośród ognia doszły cię Jego słowa."
5 Mojżeszowa 4:35-36
"10. Moimi świadkami jesteście wy - mówi Jahwe - sługami moimi, których wybrałem, aby poznali i we mnie wierzyli, by zrozumieli, że to Ja jestem! Przede mną żaden Bóg nie powstał ani też po mnie żadnego nie będzie!
11. Jam to, Ja jestem Jahwe i poza mną nie ma wybawcy!

12. Ja oznajmiłem i wybawiłem, Ja przepowiedziałem, a nie żaden obcy [bóg] wśród was! I wy jesteście moimi świadkami - [tak] oświadcza Jahwe - Ja zaś jestem Bogiem,
13. i to od wieczności Ja nim jestem, i nikt [nic] nie wyrwie z mej ręki; któż odwróci to, czego Ja dokonam?"
Księga Izajasza 43:10-13
"6. Tak mówi Jahwe - Król Izraela i jego Wybawca, Jahwe Zastępów: - Ja jestem Pierwszy, i Ja też Ostatni, a poza mną nie ma żadnych bogów."
Księga Izajasza 44:6
"5. Ja jestem Jahwe, i nie ma innego. Poza Mną, nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś,
6. aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Jahwe, i nie ma innego.
7. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Jahwe, czynię to wszystko.
8. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Jahwe, jestem tego Stwórcą."
Księga Izajasza 45:5-8Preegzystencja??? Czy jest na to poparcie w Biblii?

Dom Jezusa Chrystusa בית ישוע המשיח

Czy Izajasz był kłamcą?


Wojciech Jacyk

strzałka do góry