Kontakt


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

"14. Jakże błogosławieni są ci, którzy piorą swe szaty, aby mieć prawo spożywania z Drzewa Życia i wejścia przez bramy do miasta!
15. Na zewnątrz są homoseksualiści, ci, którzy nadużywają narkotyków w związku z okultyzmem, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto kocha i czyni fałsz.
16. Ja, Jeszua, posłałem mojego anioła, aby dał wam to świadectwo dla wspólnot mesjanicznych. Ja jestem Korzeń i Potomek Dawida, jaśniejąca Gwiazda Poranna.
17. Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!. Niech każdy, kto słyszy, powie: Przyjdź!. I niech każdy, kto jest spragniony, przyjdzie - niech każdy, kto zechce, za darmo weźmie wody życia."
Objawienie 22:14-17 [KŻNT]Mesjańska Wspólnota Domowa

  Spotkania Biblijne: Sobota od 12:00 a czasu zimowego od 11:00

  FACEBOOK: Mesjańska Wspólnota

  TWITTER: Mesjańska Wspólnota

  SKYPE: Mesjańska Wspólnota
strzałka do góry