Chukat


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

39. CHUKAT / USTAWYCzytanie z Tory: 4 Mojżeszowa od 19:1 do 22:1


Czytanie z Haftory: Księga Sędziów od 11:1 do 11:33


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Jana od 3:10 do 3:21


Czytanie z Brit Chadasza: List do Hebrajczyków od 9:11 do 9:28


Lektor audio z Biblii TysiącleciaParsze Bemidbar / במדבר


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 34. BEMIDBAR / NA PUSTYNI
 • 35. NASO / DODAJ
 • 36. BEHAALOTECHA / GDY BĘDZIESZ USTAWIAŁ
 • 37. SZELACH / POŚLIJ
 • 38. KORACH / KORACH
 • 39. CHUKAT / USTAWY
 • 40. BALAK / BALAK
 • 41. PINCHAS / PINCHAS
 • 42. MATTOT / POKOLENIA
 • 43. MASEI / PODRÓŻE • strzałka do góry