Bo


Mesjańska Wspólnota Domowa - Warszawa i okolice

15. BO / IDŹCzytanie z Tory: 2 Mojżeszowa od 10:1 do 13:16


Czytanie z Haftory: Księga Jeremiasza od 46:13 do 46:28


Czytanie z Brit Chadasza: Ewangelia Łukasza od 22:7 do 22:30


Czytanie z Brit Chadasza: List 1 Koryntian od 11:20 do 11:34


Lektor audio z Biblii TysiącleciaCiekawa interpretacja: 2 Mojżeszowa 12:9 "Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców..."


Parsze Szemot / שמות


Cykl czytania całego Pięcioksiągu Mojżesza (Tory) w połączeniu z wybranymi fragmentami z proroków (Haftora) i z pism Nowego Przymierza (Brit Chadasza). Cykl jednego tygodnia czytania kończy się z dniem Szabatu.
 • 13. SZEMOT / IMIONA
 • 14. WAERA / KTÓRYM SIĘ OBJAWIŁ
 • 15. BO / IDŹ
 • 16. BESZALACH / GDY WYPUŚCISZ
 • 17. JITRO / JETRO
 • 18. MISZPATIM / ROZPORZĄRZENIA
 • 19. TERUMA / PODARUNEK
 • 20. TECAWE / ROZKAŻESZ
 • 21. KI TISA / KIEDY ZBIERZESZ SUMĘ
 • 22. WAJECHEL / I ZGROMADZIŁ
 • 23. PEKUDEI / RZECZY POLICZONE • strzałka do góry