Tradycje i zwyczaje ludowe

1 maja i... przedziwne wymieszanie tradycji

1 maja — święto pracy. Na obchody tego radosnego święta złożyło się wiele przeróżnych tradycji. W dawnych wiekach dzień ten był początkiem pasterskiego sezonu.