Święta w Słowie Boga

Zapisy z Biblii na temat prawdziwych Świąt BOŻYCH.
Księga Kapłańska 23

1. Święto Cotygodniowego Uroczystego Świętego Szabatu 1 Dalej JAHWEH powiedział do Mojżesza: 2 „Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte JAHWEH, na które będziecie wzywać ich zwołania świętymi, to są MOJE czasy święte! 3 Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego dnia jest uroczysty Szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy – to jest Szabat JAHWEH we wszystkich waszych siedzibach.

2. Święto Paschy i Święto Przaśników (Uroczysty Coroczny Szabat)

4 Oto czasy święte dla JAHWEH, zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czas. 5 W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha JAHWEH. 6 A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla JAHWEH – przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. 7 Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (Zwołanie Święte, Szabat - wielkie Święto, Jana 19:31, Kapłańska 23:15) 8 Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla JAHWEH ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy. (Święte Zwołanie)

3. Pierwociny

9 Potem JAHWEH powiedział do Mojżesza: 10 „Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, która JA wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. 11 On dokona gestu kołysania snopa przed JAHWEH, aby był przez NIEGO łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po Szabacie. 12 W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla JAHWEH, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku, 13 wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla JAHWEH, a także ofiarę płynną – ćwierć hinu wina. 14 Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego BOGA. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.

4. Święto Tygodni (Uroczysty Coroczny Szabat, Zwołanie Święte)

15 I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, 16 aż do dnia po siódmym Szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla JAHWEH. 17 Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To będą pierwociny dla JAHWEH. 18 Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem jagniąt bez skazy, jednorocznych, jednego młodego cielca i dwa barany. One będą ofiarą całopalną dla JAHWEH razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną. Będzie to ofiara spalana, miła woń dla JAHWEH. 19 Ofiarujecie też jednego kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę biesiadną. 20 Kapłan wykona nimi przed JAHWEH gest kołysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona JAHWEH przeznaczona dla kapłana. 21 Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń. 22 Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. JA jestem JAHWEH, BÓG wasz.”

5. Święto Trąbienia/Nowiu/Rosz haSzana w siódmym miesiącu. (Uroczysty Coroczny Szabat)

Następnie JAHWEH powiedział do Mojżesza: 24 „Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie w róg i święte zwołanie. 25 Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla JAHWEH.

6. Dzień Przebłagania (Uroczysty Coroczny Szabat)

26 Dalej JAHWEH powiedział do Mojżesza: 27 „Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać ofiary spalane JAHWEH. 28 W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed JAHWEH, BOGIEM waszym. 29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu. 30 Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę spośród jego ludu. 31 Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. 32 Będzie to dla was uroczysty Szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić was Szabat. ”

7. Święto Szałasów/Namiotów (Uroczysty Coroczny Szabat)

33 Po czym JAHWEH powiedział do Mojżesza: 34 „Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla JAHWEH. 35 Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. (Uroczysty Szabat). 36 Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla JAHWEH. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla JAHWEH. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. (Uroczysty Szabat). To są czasy święte dla JAHWEH na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla JAHWEH; ofiarę całopalną, ofiarę pokarmowa, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone, 38 niezależnie od Szabatów JAHWEH (cotygodniowych Szabatów), niezależnie od waszych darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla JAHWEH.

8. Święto Chanuka/Poświęcenia Świątyni

Pierwsza księga Machabejska 4:59 „Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili rokrocznie przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew (w grudniu lub listopadzie).” Ew. św. Jana 10:22 „Obchodzono wtedy w Jerozolimie Uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w Zimie.”

9. Święto Purim (Uroczysty Coroczny Szabat)

Księga Estery 9:20-21 „Mardocheusz opisał te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich państwach króla Aswerusa, blisko i daleko, aby im wydać polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień czternasty w miesiącu Adar i piętnasty …”